FAA föreslår att United Airlines bötfäller checklistan före flygning

by hamim

FAA föreslog i måndags ett civilrättsligt straff på 1,15 miljoner dollar mot United Airlines för att de påstås ha underlåtit att följa luftvärdighetsdirektiven för Boeing 777-flygplan.

FAA sa att United tog bort brandsystemets varningskontroll från sin checklista före flygning för Boeing 777 2018 och att flygbolaget inte utförde den krävda inspektionsuppgiften från juni 2018 till april 2021.

Eftersom kontrollen av brandsystemets varning inte utfördes, uppfyllde inte flygplanet luftvärdighetskraven, sa FAA.

United Airlines har 30 dagar på sig att svara på FAA efter att ha mottagit byråns verkställighetsbrev.

Se även  Vad ska man äta i Savannah, Georgia? 9 bästa lokala maten att prova i Savannah

Leave a Comment