Deltas utsikter förbättras för resten av 2023

by hamim

Delta Air Lines har en hausseartad syn på verksamheten för den bakre hälften av 2023 och på väg in i 2024.

I samband med Deltas Investor Day på tisdagen ökade flygbolaget sina intäkter från år till år för andra kvartalet till 17%-18%, upp från 15%-17%.

Delta reviderade också upp utsikterna för helåret. Intäkterna förväntas öka med 17–20 % 2023, en ökning från tidigare guidning på 15–20 %.

Lägre bränslepriser tillsammans med den fortsatta styrkan av premiumproduktförsäljningen bör driva vinstmarginalerna till den övre delen av intervallet 10-12% som tidigare förväntats, sa Delta.

Delta fortsätter att projicera en marginal på 13%-15% nästa år.

Ett mått som driver Deltas optimism är att säteskapaciteten i slutet av året fortfarande kommer att vara 2 % lägre än 2019.

Samtidigt är BNP 7 % över 2019. Så om flygpriserna återupptar ett långsiktigt mönster som står för 1,3 % av BNP, finns det fortfarande gott om utrymme för tillväxt, sa Delta-chefer.

”Vi tror att det här är en fantastisk installation för oss när vi går ut i slutet av ’23 och in i början av ’24,” sa Delta-president Glen Hauenstein.

Under Investor Day betonade Delta sin växande betoning på premiumprodukter. Premiumintäkter kommer att stå för uppskattningsvis 35 % av Deltas intäkter i år, upp från 24 % 2019. Den stora ökningen drivs av en tillväxt i fritidsresenärers efterfrågan på premiumprodukter och ett högre antal premiumsäten. Delta kommer att erbjuda premiumsäten, som de definierar som Comfort Plus (extra benutrymme i bussen) och högre, på alla flygningar senast i oktober, när det går i pension med det sista av sina 50-sitsiga flygplan.

Hauenstein sa att 25 % av Deltas sittinventarie för närvarande finns i premiumhytter, och att antalet bör växa med en procentenhet årligen.

Se även  ATPCO lägger grunden för ett språng i dynamiska priserbjudanden

Intäktsökning från sammärkta American Express-kreditkort är också en viktig del av Deltas långsiktiga strategi. Dwight James, Deltas senior vice president för lojalitet och engagemang, sa att Delta förväntar sig att tjäna 6,5 ​​miljarder dollar i kreditkortsersättning i år. Flygbolaget räknar med att ta den siffran till 10 miljarder dollar vid slutet av sitt nuvarande kontrakt med American Express 2028.

Delta hoppas kunna sprida nytt kreditkort och lojalitetsprogram genom det gratis WiFi som erbjuds på fler än 600 inrikesflygplan till SkyMiles-medlemmar. Det programmet kommer att expandera över Deltas internationella flotta under nästa år tillsammans med utbyggnaden av den personliga Delta Sync-korsreklamplattformen för att vara tillgänglig under flygning på ryggstödssystem och WiFi-aktiverade personliga enheter.

Leave a Comment